50: Liečivo kyselina obeticholová (Ocaliva) na liečbu primárnej biliárnej cholangitídy
05. 12. 2023
ocaliva
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Primárna biliárna cholangitída (PBC) je chronické zriedkavé autoimunitné ochorenie pečene, ktoré môže viesť k cirhóze pečene, zlyhaniu pečene a smrti, alebo k transplantácii pečene. Príznaky ochorenia ako pruritus, únava a sicca syndróm významne vplývajú na kvalitu života pacientov. Cieľom liečby je zabránenie progresie ochorenia do konečných štádií a zmiernenie príznakov. V prvej línii sú pacienti liečení UDCA (Ursodeoxycholic acid – kyselina ursodeoxycholová), časť pacientov však na túto liečbu neodpovedá alebo liečbu UDCA netoleruje.

  1. O aký liek ide?

Ocaliva obsahuje účinnú látku kyselinu obeticholovú (agonistu farnezoidového X receptora), ktorá pomáha zlepšiť funkciu pečene znížením tvorby a hromadenia žlče v pečeni a tiež znížením zápalu.

Ocaliva bol registrovaný na použitie v Európskej únii pre hodnotenú indikáciu v decembri 2016.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Pre pacientov s PBC, ktorí netolerujú liečbu UDCA alebo nedosahujú dostatočnú klinickú odpoveď na liečbu UDCA, neexistuje momentálne žiadna druhá línia liečby. Pre lekárov je preto implementácia Ocaliva rozšírením terapeutických možností.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (ADVANZ PHARMA Limited (IRL)) podal žiadosť o zaradenie liečiva kyselina obeticholová (Ocaliva) na liečbu primárnej biliárnej cholangitídy.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko spĺňa kritériá nákladovej efektívnosti.

Výsledok hodnotenia nákladovej efektívnosti je pri požadovanej úhrade spojený so strednou mierou neistoty, že v klinickej praxi nebudú splnené kritériá nákladovej efektívnosti. NIHO preto odporúča požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu dodatočnú zľavu, ktorá zníži túto neistotu.

NIHO zároveň odporúča zvážiť úpravu indikačného obmedzenia.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content