Published projects

Technology type
Project type
Year
Search by year

Reset filters

Title State Date
Zanubrutinib (Brukinsa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
09.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická lymfocytová leukémia a Waldenströmova makroglobulinémia

Intervencia:

Zanubrutinib

Požadovaná indikácia:

A: Zanubrutinib v 1. línii liečby pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

B: Zanubrutinib na liečbu pacientov s relabujúcou alebo refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou

C: Zanubrutinib na liečbu pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou v 1. línii, ktorí nie sú vhodní pre chemoimunoterapiu alebo pre pacientov v 2. línii a vyššie

Začiatok hodnotenia:

07.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

08.11.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Nivolumab (Opdivo) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
18.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Karcinóm z renálnych buniek

Intervencia:

Nivolumab

Požadovaná indikácia:

Monoterapia pokročilého karcinómu z renálnych buniek po predchádzajúcej liečbe u dospelých pacientov.

Začiatok hodnotenia:

01.11.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

30.01.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Empagliflozín (Jardiance) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
03.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická choroba obličiek

Intervencia:

Empagliflozín

Požadovaná indikácia:

Dospelí pacienti s chronickou chorobou obličiek

Začiatok hodnotenia:

06.10.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

03.01.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Brentuximab vedotín (Adcetris) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Published
27.02.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Hodgkinov lymfóm

Intervencia:

Bretuximab vedotín (+ doxorubicín, vinblastín, dakarbazín)

Požadovaná indikácia:

Brentuximab vedotín na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným CD30 pozitívnym HL v IV. štádiu v kombinácii s doxorubicínom, vinblastínom a dakarbazínom (AVD).

Začiatok hodnotenia:

30.06.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

14.08.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
06.02.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

metastatický neskvamózny nemalobunkový karcinóm pľúc

Intervencia:

Pembrolizumab (+ pemetrexed a platina)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab + pemetrexed a platina na liečbu dospelých pacientov v prvej línii metastatického neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc

Začiatok hodnotenia:

30.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

08.12.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Upadacitinib (Rinvoq) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
26.01.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Ulcerózna kolitída

Intervencia:

Upadacitinib

Požadovaná indikácia:

A: Upadacitinib na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe

B: Upadacitinib na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe

Začiatok hodnotenia:

02.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

15.11.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Efgartigimod alfa (Vyvgart) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
10.01.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Generalizovaná myasténia gravis

Intervencia:

Efgartigimod alfa (+ štandardná starostlivosť)

Požadovaná indikácia:

na liečbu generalizovanej myasténie gravis u dospelých pacientov pozitívnych na protilátky proti acetylcholínovému receptoru

Začiatok hodnotenia:

03.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

25.08.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Tebentafusp (Kimmtrak) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
09.01.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

neresekovateľný a metastatický uveálny melanóm

Intervencia:

tebentafusp

Požadovaná indikácia:

Tebentafusp v monoterapii na liečbu dospelých pacientov pozitívnych na (HLA)-A*02:01 s neresekovateľným alebo metastatickým uveálnym melanómom.

Začiatok hodnotenia:

30.6.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

2.8.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
en_GBEN
Skip to content