Projects in progress

Title State Date
Analýza dopadu na rozpočet zmeny indikačného obmedzenia liečiva infliximab so subkutánnou formou podania
Rozpracovaný
14.09.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída

Intervencia:

infliximab SC

Požadovaná indikácia:

Infliximab SC v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

11.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

24.09.2023

Project type
Other type 
Technology type
Medicine 
Kyselina obeticholová (Ocaliva) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Rozpracovaný
04.09.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Primárna biliárna cholangitída

Intervencia:

Kyselina obeticholová

Požadovaná indikácia:

Liečba dospelých pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou v kombinácii s kyselinou ursodeoxycholovou alebo v monoterapii.

Začiatok hodnotenia:

01.07.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

19.09.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Efgartigimod alfa (Vyvgart) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
11.08.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Generalizovaná myasténia gravis

Intervencia:

Efgartigimod alfa (+ štandardná starostlivosť)

Požadovaná indikácia:

na liečbu generalizovanej myasténie gravis u dospelých pacientov pozitívnych na protilátky proti acetylcholínovému receptoru

Začiatok hodnotenia:

03.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

25.08.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Nirmatrelvir a ritonavir (Paxlovid) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
09.08.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

COVID-19

Intervencia:

Nirmatrelvir a ritonavir

Požadovaná indikácia:

Nirmatrelvir a ritonavir na liečbu dospelých vysokorizikových pacientov s COVID-19

Začiatok hodnotenia:

05.07.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

23.08.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Brentuximab vedotín (Adcetris) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
31.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Hodgkinov lymfóm

Intervencia:

Bretuximab vedotín (+ doxorubicín, vinblastín, dakarbazín)

Požadovaná indikácia:

Brentuximab vedotín na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným CD30 pozitívnym HL v IV. štádiu v kombinácii s doxorubicínom, vinblastínom a dakarbazínom (AVD).

Začiatok hodnotenia:

30.06.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

14.08.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Maribavir (Livtencity) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
28.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

liečba cytomegalovírusovej (CMV) infekcie a/alebo choroby

Intervencia:

Maribavir

Požadovaná indikácia:

CMV infekcia a/alebo choroba dospelých pacientov po transplantácii solídnych orgánov (SOT) alebo hematopoetických kmeňových buniek (HSCT)

a) ktorá je refraktérna (s rezistenciou alebo bez nej) voči jednej alebo viacerým predchádzajúcim liečbam gancikloviru alebo valgancikloviru alebo cidofoviru alebo foskarnetu,
b) alebo sa vyvinuli skoré alebo časté recidívy CMV infekcie alebo choroby počas adekvátnej antivírusovej liečby alebo po jej vysadení,
c) alebo ak je u pacientov liečba spomínanými antivirotikami kontraindikovaná alebo ju pacienti netolerujú

Začiatok hodnotenia:

01.07.2023

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

11.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov:

18.08.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Darolutamid (Nubeqa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
28.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Metastatický, hormonálne-senzitívny karcinóm prostaty (mHSPC)

Intervencia:

Darolutamid + docetaxel + ADT

Požadovaná indikácia:

na liečbu dospelých mužov s mHSPC v kombinácii s docetaxelom a ADT

Začiatok hodnotenia:

06.06.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

11.08.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Tebentafusp (Kimmtrak) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
19.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

neresekovateľný a metastatický uveálny melanóm

Intervencia:

tebentafusp

Požadovaná indikácia:

Tebentafusp v monoterapii na liečbu dospelých pacientov pozitívnych na (HLA)-A*02:01 s neresekovateľným alebo metastatickým uveálnym melanómom.

Začiatok hodnotenia:

30.6.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

2.8.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 

Participation

The involvement of clinical experts and patients is essential for a truly comprehensive assessment of technologies. We accept their input to the assessments we are working on.

en_GBEN
Skip to content