The legislative framework

The NIHO Act

Act No. 358/2021 Coll. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonom, ktorý zveruje inštitútu konkrétne úlohy, lehoty a základný rámec na jeho fungovanie.

Other relevant legislation

en_GBEN
Skip to content