Medzinárodne etablované a transparentné postupy podľa medicíny založenej na dôkazoch

Multidisciplinárny prístup v spolupráci s našimi partnermi

Nezávislosť od záujmových skupín pre kvalitné odborné stanoviská

Hodnota za peniaze pri využívaní obmedzených zdrojov v zdravotníctve

Komplexné odborné hodnotenia ako podklad pre politické rozhodnutia

NIHO je nezávislá odborná inštitúcia, ktorá vydáva hodnotenia a analýzy na základe ustálenej európskej metodiky podľa medicíny založenej na dôkazoch. Je to organizácia verejnej správy. Má zákonom nastavené financovanie a povinnosti tak, aby bola nezávislá od politiky a vplyvov priemyslu zdravotníckych technológií.

Hlavnou úlohou NIHO je prinášať do rozhodovacích procesov v zdravotníctve vedecký prístup a transparentnosť. Inštitút preštuduje veľké množstvo informácií, ktoré sú o danej téme dostupné, a spracováva ich do podoby pochopiteľnej pre rozhodujúce osoby alebo orgány. NIHO nevydáva rozhodnutia, táto právomoc zostáva na Ministerstve zdravotníctva SR.

Publikované projekty

Brigatinib (Alunbrig) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
23.09.2022
Publikovaný
Daratumumab (Darzalex) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
21.09.2022
Publikovaný
Tucatinib (Tukysa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
13.07.2022
Publikovaný

Zobraziť všetky

Rozpracované projekty

Dabrafenib (Tafinlar) + Trametinib (Mekinist) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
16.09.2022
Rozpracovaný
Tafamidis (Vyndaqel) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
16.09.2022
Rozpracovaný
Enzalutamid (Xtandi) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
16.09.2022
Rozpracovaný

Zobraziť všetky

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie vstupov klinických odborníkov a pacientov.

Skip to content