Methods

For our technology assessments and various other assignments, we use the EUnetHTA methodology. It was developed in cooperation with European HTA institutions and it offers guidance on how to answer challenging medical questions in a scientific way using evidence-based medicine. For example:

 • What current technology can we compare the new technology with? In other words, how to choose a suitable comparator?
 • How to choose relevant studies and information from the vast amount of published research?
 • How to choose appropriate indicators of clinical effectiveness and safety?
 • How to assess whether the results of clinical studies are relevant, thorough, and reliable?
 • How to assess whether the new technology offers value for money?
 • How to take the ethical, legal, social, and organizational aspects into account in the assessment?
 • How to pay attention to distorted perception, interpretation, and information on the side of scientists, experts, patients, and ourselves in the assessment?

Our main outputs – comprehensive assessments of health technologies – are structured according to the so-called methodological framework of the HTA Core Model:

The model defines the basic areas that a comprehensive technology assessment should include:

 • Health problem and current use of technology
 • Description and technical characteristics of the technology
 • Clinical effectiveness and safety of the technology
 • Economic assessment of the technology
 • Ethical, organizational, social/patient and legal aspects of the technology

At the same time, the model offers:

 • A set of questions an HTA institution can address in its assessment
 • Guidance in answering these questions
 • A common reporting structure to present the entire assessment

Example of the method used in the assessment of a new medicine:

 1. NIHO zhromaždí všetky dostupné štúdie, dáta, technické špecifikácie a vedecké články o danom lieku. Medicínske a iné vedecké databázy sú plné vedeckých prác na najrôznejšie témy. Obsahujú však aj tisícky nekvalitných a metodologicky chybných štúdií. Úlohou NIHO je toto obrovské množstvo dát preosiať a nájsť to kvalitné, podstatné a relevantné pre systém na Slovensku. Pre pravdivý výsledok je dôležité, aby nedochádzalo k skresľovaniu informácií.
 2. NIHO zo zhromaždených údajov zistí, či a ako liek funguje; kto a ako ho má užívať; akú má účinnosť a bezpečnosť, a či je účinnejší ako štandardná liečba.
 3. NIHO sa spýta odborníkov, ktorí daný liek majú podávať, čo to pre ich spôsob práce znamená. Pýta sa aj pacientov, či vôbec daný liek má pre nich význam. Môže totiž ísť o situáciu, keď liek zlepší iba nejaký laboratórny parameter, ale v zásade pacienti subjektívne zlepšenie nepocítia.
 4. NIHO tiež zisťuje, či treba brať do úvahy aj právne (súhlas s podávaním lieku u pacienta s demenciou), etické (či daná liečba predĺži život, ale s väčšou bolesťou) či sociálne (či bude potrebná aj iná ako zdravotná starostlivosť) aspekty podávania lieku.
 5. Keďže sa jedná o vysoko praktický multidisciplinárny vedecký nástroj, v neposlednom rade je nutné všetko prepočítať na spoločnú, dobre pochopiteľnú jednotku, ktorej rozumie každý – na peniaze.
en_GBEN
Skip to content