Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Bimekizumab (Bimzelx) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Publikovaný
11.06.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Psoriatická artritída

B: Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu (nr-ax-SpA)

C: Ankylozujúca spondylitída

Intervencia:

Bimekizumab

Požadovaná indikácia:

A: Bimekuzimab v monoterapii alebo v kombinácii s metotrexátom na liečbu dospelých pacientov s aktívnou psoriatickou artritídou po predchádzajúcej liečbe

B: Bimekizumab na liečbu dospelých pacientov s aktívnou axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu (nr-ax-SpA) po predchádzajúcej liečbe.

C: Bimekizumab na liečbu dospelých pacientov s aktívnou ankylozujúcou spondylitídou po konvenčnej liečbe.

Začiatok hodnotenia:

05.01.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

11.03.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Talkvetamab (Talvey) – hodnotenie podľa zákona 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Publikovaný
24.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Mnohopočetný myelóm

Intervencia:

Talkvetamab

Požadovaná indikácia:

na liečbu refraktérneho alebo relabujúceho mnohopočetného myelómu v 4. a vyššej línii

Začiatok hodnotenia:

23.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

27.2.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Inklisiran (Leqvio) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Publikovaný
09.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Dyslipidémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Intervencia:

Inklisiran

Požadovaná indikácia:

Primárna hypercholesterolémia alebo zmiešaná dyslipidémia s prítomnosťou aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia a pretrvávajúcou hladinou LDL-C 1,8 až 2,6 mmol/l

Začiatok hodnotenia:

22.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

10.4.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Lonkastuximab tesirín (Zynlonta) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Publikovaný
07.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Difúzny veľkobunkový B-lymfóm

Intervencia:

Lonkastuximab tesirín

Požadovaná indikácia:

Lonkastuximab tesirín na liečbu pacientov s recidivujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-lymfómom a vysokomalígnym B-lymfómom.

Začiatok hodnotenia:

30.11.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

09.02.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Ruxolitinib (Jakavi) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Publikovaný
29.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Polycytémia vera

Intervencia:

Ruxolitinib

Požadovaná indikácia:

Ruxolitinib na liečbu dospelých pacientov s polycytémiou vera s rezistenciou alebo intoleranciou na hydroxyureu

Začiatok hodnotenia:

22.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

21.03.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Zanubrutinib (Brukinsa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
09.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická lymfocytová leukémia a Waldenströmova makroglobulinémia

Intervencia:

Zanubrutinib

Požadovaná indikácia:

A: Zanubrutinib v 1. línii liečby pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

B: Zanubrutinib na liečbu pacientov s relabujúcou alebo refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou

C: Zanubrutinib na liečbu pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou v 1. línii, ktorí nie sú vhodní pre chemoimunoterapiu alebo pre pacientov v 2. línii a vyššie

Začiatok hodnotenia:

07.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

08.11.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Nivolumab (Opdivo) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
18.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Karcinóm z renálnych buniek

Intervencia:

Nivolumab

Požadovaná indikácia:

Monoterapia pokročilého karcinómu z renálnych buniek po predchádzajúcej liečbe u dospelých pacientov.

Začiatok hodnotenia:

01.11.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

30.01.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Empagliflozín (Jardiance) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
03.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická choroba obličiek

Intervencia:

Empagliflozín

Požadovaná indikácia:

Dospelí pacienti s chronickou chorobou obličiek

Začiatok hodnotenia:

06.10.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

03.01.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
sk_SKSK
Skip to content