Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Empagliflozín (Jardiance) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
03.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická choroba obličiek

Intervencia:

Empagliflozín

Požadovaná indikácia:

Dospelí pacienti s chronickou chorobou obličiek

Začiatok hodnotenia:

06.10.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

03.01.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Brentuximab vedotín (Adcetris) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
27.02.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Hodgkinov lymfóm

Intervencia:

Bretuximab vedotín (+ doxorubicín, vinblastín, dakarbazín)

Požadovaná indikácia:

Brentuximab vedotín na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným CD30 pozitívnym HL v IV. štádiu v kombinácii s doxorubicínom, vinblastínom a dakarbazínom (AVD).

Začiatok hodnotenia:

30.06.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

14.08.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
06.02.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

metastatický neskvamózny nemalobunkový karcinóm pľúc

Intervencia:

Pembrolizumab (+ pemetrexed a platina)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab + pemetrexed a platina na liečbu dospelých pacientov v prvej línii metastatického neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc

Začiatok hodnotenia:

30.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

08.12.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Upadacitinib (Rinvoq) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
26.01.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Ulcerózna kolitída

Intervencia:

Upadacitinib

Požadovaná indikácia:

A: Upadacitinib na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe

B: Upadacitinib na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe

Začiatok hodnotenia:

02.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

15.11.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Efgartigimod alfa (Vyvgart) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
10.01.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Generalizovaná myasténia gravis

Intervencia:

Efgartigimod alfa (+ štandardná starostlivosť)

Požadovaná indikácia:

na liečbu generalizovanej myasténie gravis u dospelých pacientov pozitívnych na protilátky proti acetylcholínovému receptoru

Začiatok hodnotenia:

03.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

25.08.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tebentafusp (Kimmtrak) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
09.01.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

neresekovateľný a metastatický uveálny melanóm

Intervencia:

tebentafusp

Požadovaná indikácia:

Tebentafusp v monoterapii na liečbu dospelých pacientov pozitívnych na (HLA)-A*02:01 s neresekovateľným alebo metastatickým uveálnym melanómom.

Začiatok hodnotenia:

30.6.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

2.8.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
22.12.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Metastatický kolorektálny karcinóm

Intervencia:

Pembrolizumab

Požadovaná indikácia:

Liečivo pembrolizumab ako monoterapia v prvej línií na liečbu dospelých pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s MSI-H (microsatellite instability-high) alebo dMMR (mismatch repair deficient)

Začiatok hodnotenia:

08.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

19.10.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Sacituzumab govitekan (Trodelvy) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Publikovaný
22.12.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Trojito negatívny karcinóm prsníka (TNBC)

Intervencia:

Sacituzumab govitekan

Požadovaná indikácia:

Liečba dospelých pacientov s pokročilým TNBC, ktorí podstúpili 2 alebo viac systémových terapií

Začiatok hodnotenia:

01.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

02.11.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
sk_SKSK
Skip to content