Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Abrocitinib (Cibinqo) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
22.11.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Atopická dermatitída

Intervencia:

Abrocitinib

Začiatok hodnotenia:

7.6.2022

Termín pre vstupy pacientov a odborníkov:

11.8.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Inklisiran (Leqvio) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
08.11.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Primárna hypercholesterolémia alebo zmiešaná dyslipidémia s prítomnosťou aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia

Intervencia:

inklisiran

Začiatok hodnotenia:

31.3.2022

Začiatok hodnotenia – aktualizované:

28.7.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

17.6.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov:

21.6.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Darolutamid (Nubeqa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
25.10.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Vysokorizikový nemetastatický kastračne-rezistentný karcinóm prostaty

Intervencia:

Darolutamid + androgénna deprivačná terapia

Začiatok hodnotenia:

18.6.2022

Termín pre vstupy pacientov a odborníkov:

29.07.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Rizankizumab (Skyrizi) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
17.10.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Ložisková psoriáza

Intervencia:

Rizankizumab

Začiatok hodnotenia:

9.3.2022

Začiatok hodnotenia – aktualizované:

1.7.2022

Termín pre pacientov a odborníkov:

25.5. 2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Skip to content