Tím

Riaditeľ

MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC

Michal Staňák je riaditeľom NIHO od 1.1.2024 na základe výberového konania. Od 1.1.2022 vykonával funkciu povereného riaditeľa NIHO. V rokoch 2020 – 2021 viedol Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR, kde so svojím tímom pripravovali podklady na založenie samostatnej a nezávislej HTA inštitúcie. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako analytik v Rakúskom národnom HTA inštitúte, kde vypracoval desiatky HTA hodnotení pre Rakúsko, Nemecko a Európsku sieť HTA inštitúcií (EUnetHTA). Od roku 2019 pôsobí ako lektor na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V rokoch 2013 – 2015 pracoval ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave.

Michal Staňák študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King´s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát z aplikovanej etiky z oblasti rozhodovacích procesov v zdravotníctve na Viedenskej univerzite.

Členstvo

2022 – Koordinačná skupina HTA pripravujúca implementáciu Regulácie (EU) 2021/2282
2022 – Heads of Agencies Group
2022 – Kategorizačná komisia pre lieky
2022 – Kategorizačná komisia pre špeciálny zdravotnícky materiál
2017 – 2023 Člen Health Technology Assessment International – Ethics interest group
2020-2021 Predseda kategorizačnej komisie pre špeciálny zdravotnícky materiál
2018 – 2023 Člen European Society For Philosophy of Medicine and Health Care
2017 – 2019 Člen odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku MZ SR

Tím

MUDr. Matej Palenčár

Zástupca riaditeľa
Vedúci pre medicínske aspekty

Daniel Kozák, M.Sc.

Člen vedenia
Vedúci farmako-ekonomiky

Mgr. Filip Tomek

Člen vedenia

Martin Lazorík

Vedúci kancelárie riaditeľa

Ing. Zuzana Rakovská

Vedúca kancelárie inštitútu

Lucia Grajcarová, M.Sc.

Výskumná analytička

Ing. Kristína Královičová

Výskumná analytička

Viktória Mailan Doanová, B.Sc.

Výskumná analytička

Mgr. Nina Královič

Výskumná analytička

Mgr. Marek Juračka

Výskumný analytik

Mgr. Viktor Varga, PhD.

Výskumný analytik

RNDr. Jana Blahová, PhD.

Výskumná analytička

Mgr. Lukáš Šeliga, PhD.

Výskumný analytik

Mgr. Zuzana Katona, PhD.

Výskumná analytička

Mgr. Ivan Piovarči, PhD.

Výskumný analytik

Ing. Martin Schoeller, PhD.

Výskumný analytik

Mgr. Katarína Gáliková

Výskumná analytička

Mgr. Katarína Colotková

Výskumná analytička

Mgr. Kristína Janáková, PhD.

Výskumná analytička

Ing. Milan Piroš, PhD.

Výskumný analytik

Mgr. Lucia Červeňová

Výskumná analytička

Mgr. Alena Černáčková, PhD.

Výskumná analytička

Mgr. Alexandra Jančíková

Výskumná analytička

Mgr. Daniel Dobrovodský, PhD.

Výskumný analytik

Mgr. Henrieta Oravcová, PhD.

Výskumná analytička

Ing. Jana Juráková, PhD.

Výskumná analytička

sk_SKSK
Skip to content