Tím

Riaditeľ

MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC

Michal Staňák je povereným riaditeľom NIHO od 1.1.2022. V rokoch 2020 – 2021 viedol Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR, kde so svojím tímom pripravovali podklady na založenie samostatnej a nezávislej HTA inštitúcie. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako analytik v Rakúskom národnom HTA inštitúte, kde vypracoval desiatky HTA hodnotení pre Rakúsko, Nemecko a Európsku sieť HTA inštitúcií (EUnetHTA). Od roku 2019 pôsobí ako lektor na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V rokoch 2013 – 2015 pracoval ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave.

Michal Staňák študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King´s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát z aplikovanej etiky z oblasti rozhodovacích procesov v zdravotníctve na Viedenskej univerzite.

Členstvo

2022 – Koordinačná skupina HTA pripravujúca implementáciu Regulácie (EU) 2021/2282
2022 – Heads of Agencies Group
2022 – Kategorizačná komisia pre lieky
2022 – Kategorizačná komisia pre špeciálny zdravotnícky materiál
2017 – 2023 Člen Health Technology Assessment International – Ethics interest group
2020-2021 Predseda kategorizačnej komisie pre špeciálny zdravotnícky materiál
2018 – 2023 Člen European Society For Philosophy of Medicine and Health Care
2017 – 2019 Člen odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku MZ SR

Tím

MUDr. Matej Palenčár

Zástupca riaditeľa
Vedúci tímu

Daniel Kozák, M.Sc.

Vedúci tímu farmako-ekonomiky

Martin Lazorík

Vedúci kancelárie riaditeľa

Ing. Zuzana Rakovská

Vedúca kancelárie inštitútu

Lucia Grajcarová, M.Sc.

Výskumná analytička

Ing. Kristína Královičová

Výskumná analytička

BSc. Viktória Mailan Doanová

Výskumná analytička

Mgr. Nina Královič

Výskumná analytička

Mgr. Marek Juračka

Výskumný analytik

Mgr. Adam Bačik

Výskumný analytik

Mgr. Viktor Varga, PhD.

Výskumný analytik

Mgr. Jana Blahová, PhD.

Výskumná analytička

Mgr. Lukáš Šeliga, PhD.

Výskumný analytik

Mgr. Zuzana Majerčíková, PhD.

Výskumná analytička

Mgr. Ivan Piovarči, PhD.

Výskumný analytik

Mgr. Filip Tomek

Výskumný analytik

Ing. Martin Scholler

Výskumný analytik

Dott. Diana Sziváková

Výskumná analytička

Mgr. Katarína Gáliková

Výskumná analytička

Mgr. Katarína Colotková

Výskumná analytička

Mgr. Kristína Csatlósová, PhD.

Výskumná analytička

Ing. Milan Piroš

Výskumný analytik

Skip to content