Legislatívny rámec

Zákon o NIHO

Zákon č. 358/2021 Z.z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonom, ktorý zveruje inštitútu konkrétne úlohy, lehoty a základný rámec na jeho fungovanie.

  • § 3 odseky 1 až 4 upravujú hlavnú úlohu NIHO.
  • § 3 odsek 5 hovorí o ďalších úlohách, ktoré NIHO môže vykonávať.
  • § 5 hovorí o nárokoch kladených na riaditeľa NIHO.
  • § 6 až 8  upravujú proces výberového konania riaditeľa NIHO.
  • § 9 až 10 upravujú zloženie a pôsobnosť dozornej rady NIHO.
  • § 11 upravuje hospodárenie NIHO.

Ďalšia relevantná legislatíva

sk_SKSK
Skip to content