Medzinárodne etablované a transparentné postupy podľa medicíny založenej na dôkazoch

Multidisciplinárny prístup v spolupráci s našimi partnermi

Nezávislosť od záujmových skupín pre kvalitné odborné stanoviská

Hodnota za peniaze pri využívaní obmedzených zdrojov v zdravotníctve

Komplexné odborné hodnotenia ako podklad pre politické rozhodnutia

NIHO je nezávislá odborná inštitúcia, ktorá vydáva hodnotenia a analýzy na základe ustálenej európskej metodiky podľa medicíny založenej na dôkazoch. Je to organizácia verejnej správy. Má zákonom nastavené financovanie a povinnosti tak, aby bola nezávislá od politiky a vplyvov priemyslu zdravotníckych technológií.

Hlavnou úlohou NIHO je prinášať do rozhodovacích procesov v zdravotníctve vedecký prístup a transparentnosť. Inštitút preštuduje veľké množstvo informácií, ktoré sú o danej téme dostupné, a spracováva ich do podoby pochopiteľnej pre rozhodujúce osoby alebo orgány. NIHO nevydáva rozhodnutia, táto právomoc zostáva na Ministerstve zdravotníctva SR.

Publikované projekty

Osimertinib (Tagrisso) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
11.07.2024
Publikovaný
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
03.07.2024
Publikovaný
Bimekizumab (Bimzelx) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
11.06.2024
Publikovaný

Zobraziť všetky

Rozpracované projekty

Talazoparib (Talzenna) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
10.07.2024
Rozpracovaný
Elranatamab (Elrexfio) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
02.07.2024
Rozpracovaný
Imlifidáza (Idefirix) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
17.06.2024
Rozpracovaný

Zobraziť všetky

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie vstupov klinických odborníkov a pacientov.

sk_SKSK
Skip to content