Rozpracované projekty

NázovStavDátum
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Rozpracovaný
24.11.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

metastatický neskvamózny nemalobunkový karcinóm pľúc

Intervencia:

Pembrolizumab (+ pemetrexed a platina)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab + pemetrexed a platina na liečbu dospelých pacientov v prvej línii metastatického neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc

Začiatok hodnotenia:

30.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

08.12.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Upadacitinib (Rinvoq) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Rozpracovaný
31.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Ulcerózna kolitída

Intervencia:

Upadacitinib

Požadovaná indikácia:

A: Upadacitinib na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe

B: Upadacitinib na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe

Začiatok hodnotenia:

02.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

15.11.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Zanubrutinib (Brukinsa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Rozpracovaný
24.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická lymfocytová leukémia a Waldenströmova makroglobulinémia

Intervencia:

Zanubrutinib

Požadovaná indikácia:

A: Zanubrutinib v 1. línii liečby pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

B: Zanubrutinib na liečbu pacientov s relabujúcou alebo refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou

C: Zanubrutinib na liečbu pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou v 1. línii, ktorí nie sú vhodní pre chemoimunoterapiu alebo pre pacientov v 2. línii a vyššie

Začiatok hodnotenia:

07.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

08.11.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Sacituzumab govitekan (Trodelvy) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Rozpracovaný
17.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Trojito negatívny karcinóm prsníka (TNBC)

Intervencia:

Sacituzumab govitekan

Požadovaná indikácia:

Liečba dospelých pacientov s pokročilým TNBC, ktorí podstúpili 2 alebo viac systémových terapií

Začiatok hodnotenia:

01.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

02.11.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Rozpracovaný
04.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Metastatický kolorektálny karcinóm

Intervencia:

Pembrolizumab

Požadovaná indikácia:

Liečivo pembrolizumab ako monoterapia v prvej línií na liečbu dospelých pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s MSI-H (microsatellite instability-high) alebo dMMR (mismatch repair deficient)

Začiatok hodnotenia:

08.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

19.10.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Efgartigimod alfa (Vyvgart) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
11.08.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Generalizovaná myasténia gravis

Intervencia:

Efgartigimod alfa (+ štandardná starostlivosť)

Požadovaná indikácia:

na liečbu generalizovanej myasténie gravis u dospelých pacientov pozitívnych na protilátky proti acetylcholínovému receptoru

Začiatok hodnotenia:

03.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

25.08.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Brentuximab vedotín (Adcetris) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Rozpracovaný
31.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Hodgkinov lymfóm

Intervencia:

Bretuximab vedotín (+ doxorubicín, vinblastín, dakarbazín)

Požadovaná indikácia:

Brentuximab vedotín na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným CD30 pozitívnym HL v IV. štádiu v kombinácii s doxorubicínom, vinblastínom a dakarbazínom (AVD).

Začiatok hodnotenia:

30.06.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

14.08.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tebentafusp (Kimmtrak) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Rozpracovaný
19.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

neresekovateľný a metastatický uveálny melanóm

Intervencia:

tebentafusp

Požadovaná indikácia:

Tebentafusp v monoterapii na liečbu dospelých pacientov pozitívnych na (HLA)-A*02:01 s neresekovateľným alebo metastatickým uveálnym melanómom.

Začiatok hodnotenia:

30.6.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

2.8.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. K hodnoteniam, na ktorých pracujeme, prijímame ich vstupy.

sk_SKSK
Skip to content