Rozpracované projekty

NázovStavDátum
Tirzepatid (Mounjaro) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
15.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Diabetes mellitus 2.typu

Intervencia:

Tirzepatid

Požadovaná indikácia:

Diabetes mellitus 2. typu v kombinácií s:
1. jedným (dvojkombinačná liečba) alebo dvomi (trojkombinačná liečba) orálnymi/ne-inzulinovými antidiabetikami alebo
2. inzulínom (±orálne/ne-inzulínové antidiabetiká)
ak predchádzajúca minimálne polročná liečba maximálnymi tolerovanými dávkami orálneho antidiabetika alebo inzulínu neviedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c > 7 % podľa štandardu DCCT).

Začiatok hodnotenia:

28.02.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

29.04.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
05.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Cervikálny karcinóm

Intervencia:

Pembrolizumab (+chemoterapia ± bevacizumab)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab + chemoterapia ± bevacizumab na liečbu perzistentného, rekurentného alebo metastatického cervikálneho karcinómu v prvej línii s expresiou PD-L1 s CPS ≥ 1

Začiatok hodnotenia:

01.02.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

19.04.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Inklisiran (Leqvio) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
26.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Dyslipidémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Intervencia:

Inklisiran

Požadovaná indikácia:

Primárna hypercholesterolémia alebo zmiešaná dyslipidémia s prítomnosťou aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia a pretrvávajúcou hladinou LDL-C 1,8 až 2,6 mmol/l

Začiatok hodnotenia:

22.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

10.4.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Sekukinumab (Cosentyx) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
12.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Hidradenitis suppurativa

Intervencia:

Sekukinumab

Požadovaná indikácia:

Sekukinumab na liečbu dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou hidradenitis suppurativa s nedostatočnou odpoveďou na konvenčnú systémovú liečbu

Začiatok hodnotenia:

08.02.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

25.03.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Ruxolitinib (Jakavi) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
08.03.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Polycytémia vera

Intervencia:

Ruxolitinib

Požadovaná indikácia:

Ruxolitinib na liečbu dospelých pacientov s polycytémiou vera s rezistenciou alebo intoleranciou na hydroxyureu

Začiatok hodnotenia:

22.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

21.03.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Selumetinib (Koselugo) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
27.02.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Neurofibromatóza typu 1

Intervencia:

Selumetinib

Požadovaná indikácia:

Selumetinib na liečbu detských pacientov s neurofibromatózou 1. typu, ktorí majú neoperovateľný plexiformný neurofibróm

Začiatok hodnotenia:

17.01.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

12.03.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Bimekizumab (Bimzelx) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
26.02.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Psoriatická artritída

B: Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu (nr-ax-SpA)

C: Ankylozujúca spondylitída

Intervencia:

Bimekizumab

Požadovaná indikácia:

A: Bimekuzimab v monoterapii alebo v kombinácii s metotrexátom na liečbu dospelých pacientov s aktívnou psoriatickou artritídou po predchádzajúcej liečbe

B: Bimekizumab na liečbu dospelých pacientov s aktívnou axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu (nr-ax-SpA) po predchádzajúcej liečbe.

C: Bimekizumab na liečbu dospelých pacientov s aktívnou ankylozujúcou spondylitídou po konvenčnej liečbe.

Začiatok hodnotenia:

05.01.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

11.03.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Talkvetamab (Talvey) – hodnotenie podľa zákona 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
13.02.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Mnohopočetný myelóm

Intervencia:

Talkvetamab

Požadovaná indikácia:

na liečbu refraktérneho alebo relabujúceho mnohopočetného myelómu v 4. a vyššej línii

Začiatok hodnotenia:

23.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

27.2.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. K hodnoteniam, na ktorých pracujeme, prijímame ich vstupy.

sk_SKSK
Skip to content