Partnerské organizácie

INAHTA

INAHTA je medzinárodná sieť HTA inštitúcií. Jej cieľom je zdieľanie informácií a znalostí medzi hodnotiacimi inštitútmi. Má tiež slúžiť ako fórum pre identifikovanie a propagovanie ich záujmov. Jej členovia sa stretávajú každoročne na kongrese INAHTA, a tiež pri rôznych pracovných projektoch. Sekretariát sa v súčasnosti nachádza na Institute of Health Economics v Kanade.  

HTAi

HTAi je medzinárodná výskumná a profesionálna spoločnosť reprezentujúca organizácie i jednotlivcov, ktorí hodnotenie zdravotníckych technológií vykonávajú, používajú alebo sa s ním inak stretávajú. Združuje členov zo 65 krajín. Patria medzi nich výskumníci, tvorcovia politík, výrobcovia, akademici, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti či pacienti. Každoročne usporadúva konferenciu pre svojich členov.

EUnetHTA

EUnetHTA je európska sieť HTA inštitúcií, ktorej cieľom je umožňovať spoluprácu a poskytovať štruktúru pre HTA v Európe. Vyvinula súbor efektívnych, overených a transparentných nástrojov či metodológií pre hodnotenie technológií. Ponúka priestor pre prepájanie a spoluprácu európskych HTA inštitúcií a ich externých partnerov – pacientov, výrobcov, regulátov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platcov. Vytvorila Core Model, podľa ktorého NIHO tvorí hodnotenia zdravotníckych technológií na Slovensku.

AIHTA

AIHTA je rakúska národná HTA inštitúcia, ktorá je členom všetkých troch vyššie uvedených medzinárodných organizácií. AIHTA svojím know-how pomohla s rozbehom NIHO.
sk_SKSK
Skip to content