Participácia

Prečo je participácia potrebná?

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. Odborníci, ktorí s danou technológiou budú pracovať alebo už s ňou pracujú, často prinesú nový pohľad a mnoho informácií z praxe o liečení konkrétnej diagnózy či o skutočnej realite v teréne. Pacientský pohľad je neodmysliteľný, pretože práve pacienti a ich dobro je cieľom snaženia v zdravotníctve. Pacienti neraz inak hodnotia, čo je pre nich podstatné; aké príznaky im skutočne prekážajú, prípadne i naopak.

Konflikt záujmov

V procese hodnotenia je veľmi dôležitá nezaujatosť a absencia konfliktu záujmov. Čo presne je považované za konflikt záujmov je definované metodikou EUnetHTA. Ide o situáciu, keď jednotlivec alebo organizácia vykonáva činnosti, za ktoré od výrobcu/držiteľa registrácie hodnotenej zdravotníckej technológie dostáva finančnú alebo nefinančnú odmenu.

Aby mohol byť konkrétny vstup odborníka alebo pacienta zahrnutý do hodnotenia, autor predmetného vstupu k nemu musí predložiť prehlásenie, v ktorom popíše svoje potenciálne konflikty záujmov.

Ako participovať na hodnotení technológie

V prvej fáze hodnotenia NIHO vypracuje projektový protokol. V projektovom protokole je zhrnutý predmet hodnotenia – hodnotená technológia, jej indikácie, pacientská populácia, pre ktorú je určená, a ďalšie podstatné aspekty. Projektové protokoly sú zverejnené v sekcii „Rozpracované projekty“. Odborná verejnosť a pacienti môžu zasielať svoje podnety do 14 kalendárnych dní od zverejnenia projektového protokolu.

Participáciu spolu s vyhlásením o konflikte záujmov zašlite prosím do termínu uvedenom pri konkrétnom hodnotení v sekcii Rozpracované projekty na adresu kancelaria@niho.sk.

sk_SKSK
Skip to content