9: Liečivo finerenón (Kerendia) na liečbu pacientov s chronickou chorobou obličiek spojenej s diabetes mellitus 2. typu
11. 10. 2022
finerenón
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré významne skracuje očakávané prežívanie pacientov. Je to jedným z celosvetovo najrozšírenejších chronických ochorení. Charakteristická je poškodením obličiek a postupnou stratou ich funkcie, ktorá končí ich zlyhaním. 

Ochorenie negatívne ovplyvňuje pacientov, ich prácu, financie a spoločenský život. Pacienti kvôli tomu často majú depresiu, ktorá ochorenie zhoršuje.

Na základe dát Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2020 na Slovensku viac ako 46 tisíc pacientov, ktorí trpia chronickou chorobou obličiek a zároveň cukrovkou 2. typu. Po zohľadnení podmienok v tejto žiadosti, približne 8,4 tisíc z nich je vhodných pre liečbu finerenónom.

  1. O aký liek ide?

Kerendia (finerenón) zmierňuje zápal a chráni tak tkanivá obličiek a srdca. Kerendia 10 mg a 20 mg je dostupná vo forme tabliet, ktoré sa užívajú ústnou formou raz denne. Pacient môže liečivo užívať sám. Dávka, ktorá sa má užívať, závisí od funkcie obličiek pacienta. Tablety sa môžu užívať s pohárom vody a s jedlom alebo bez jedla.

Kerendia bola registrovaná v Európskej liekovej agentúre vo februári roku 2022

  1. Ako sa na finerenón pozerajú odborníci? 

Odborníci, ktorých NIHO oslovilo pre účely tohto hodnotenia uviedli, že finerenón prináša novú možnosť liečby u pacientov s chronickou chorobou obličiek spojenej s cukrovkou 2. typu  a pozitívne ovplyvňuje klinicky významné obličkové a srdcovocievne ukazovatele. 

Jeden z odborníkov uviedol, že u pacientov s danou diagnózou súčasná liečba neponúka liečivá ako finerenón, ktoré majú protizápalový účinok. Iný poznamenal, že najnovšie medzinárodné odporúčania pre pacientov odporúčajú finerenón.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Bayer AG) navrhuje hradiť liečbu finerenónom (Kerendia) dospelým pacientom s cukrovkou 2. typu a s diagnózou chronickej choroby obličiek  3. a 4. štádia.

V rámci hodnotenej žiadosti držiteľ registrácie navrhuje úhradu za 10 mg a 20 mg balenia Kerendia vo výške 2,504 eur.

NIHO odporúča nevyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kerendia, pokiaľ:

  1. nedôjde k úprave podmienok hradenia na základe odporúčaní NIHO
  2. a zároveň držiteľ registrácie neposkytne zľavu vo výške, ktorú navrhuje NIHO, aby:
  • boli splnené kritériá nákladovej efektívnosti podľa §7 zákona 363/2011 Z.z..
  • bola zohľadnená veľká neistota dát

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content