Značka: skyrizi

  • 1: Liečivo rizankizumab (Skyrizi) na liečbu pacientov s ložiskovou psoriázou

    1: Liečivo rizankizumab (Skyrizi) na liečbu pacientov s ložiskovou psoriázou

    Skyrizi (účinná látka rizankizumab) je monoklonálna protilátka, ktorá má zmierňovať prejavy psoriázy. Podáva sa podkožne injekciou do stehna, alebo brucha v 0. týždni, v 4. týždni a následne každých 12 týždňov.  Liek bol registrovaný v Európskej liekovej agentúre (European Medicines Agency, EMA) v roku 2019 na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy a aktívnej psoriatickej artritídy.…

sk_SKSK
Skip to content