Rozpracované projekty

NázovStavDátum
Dabrafenib (Tafinlar) + Trametinib (Mekinist) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
Rozpracovaný
16.09.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Malígny melanóm v III. štádiu

Intervencia:

Kombinácia dabrafenib a trametinib na adjuvantnú liečbu malígneho melanómu v III. štádiu, po kompletnej resekcii

Začiatok hodnotenia:

29.7.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

06.10.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tafamidis (Vyndaqel) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
Rozpracovaný
16.09.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Transtyretínová amyloidóza divokého typu (wild type) s kardiomyopatiou (wtATTR-CM)

Intervencia:

Tafamidis

Začiatok hodnotenia:

30.07.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

30.9.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Enzalutamid (Xtandi) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
Rozpracovaný
14.09.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Rakovina prostaty

Intervencia:

A: Enzalutamid + androgén-deprivačná terapia na liečbu mHSPC

B: Enzalutamid + androgén-deprivačná terapia na liečbu vysokorizového nmCRPC

C: Enzalutamid na liečbu pacientov s mCRPC, u ktorých došlo k progresii ochorenia počas liečby alebo po liečbe docetaxelom

Začiatok hodnotenia:

30.7.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

27.9.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Ribociklib (Kisqali) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z.
Rozpracovaný
12.09.202299.99.9999
Informácie
Ochorenie:

HR+/HER2- karcinóm prsníka (KP)

Intervencia:

A: Ribociklib + inhíbitor aromatázy, metastatický HR+/HER2- KP, 1. línia liečby

B: Ribociklib + fulvestrant, pokročilý HR+/HER2- KP, 1. línia liečby, skorý relaps/progresia

C: Ribociklib + fulvestrant, metastatický HR+/HER2- KP, 2. línia liečby

Začiatok hodnotenia:

29.7.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

22.9.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. K hodnoteniam, na ktorých pracujeme, prijímame ich vstupy.

Skip to content