Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Dabrafenib (Tafinlar) + Trametinib (Mekinist) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
24.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Malígny melanóm v III. štádiu

Intervencia:

Kombinácia dabrafenib a trametinib na adjuvantnú liečbu malígneho melanómu v III. štádiu, po kompletnej resekcii

Začiatok hodnotenia:

29.7.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

06.10.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tafamidis (Vyndaqel) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
13.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Transtyretínová amyloidóza divokého typu (wild type) s kardiomyopatiou (wtATTR-CM)

Intervencia:

Tafamidis

Začiatok hodnotenia:

30.07.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

30.9.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Palbociklib (Ibrance) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
12.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

lokálne pokročilý alebo metastázujúci karcinóm prsníka pozitívneho na hormonálne receptory a negatívneho na prítomnosť receptora pre ľudský epidermálny rastový faktor 2

Intervencia:

A: palbociklib v kombinácii s inhibítorom aromatáz (prvá línia liečby)

B: palbociklib v kombinácii s fulvestrantom po predchádzajúcej endokrinnej liečbe (druhá línia liečby)

Začiatok hodnotenia:

06.08.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

22.09.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tucatinib (Tukysa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného do 31.7.2022. Aktualizácia podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Publikovaný
07.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

HER2+ karcinóm prsníku

Intervencia:

tucatinib

Začiatok hodnotenia:

25.3.2022

Termín pre pacientov a odborníkov:

11.6.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Skip to content