Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Nirmatrelvir a ritonavir (Paxlovid) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
04.12.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

COVID-19

Intervencia:

Nirmatrelvir a ritonavir

Požadovaná indikácia:

Nirmatrelvir a ritonavir na liečbu dospelých vysokorizikových pacientov s COVID-19

Začiatok hodnotenia:

05.07.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

23.08.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Maribavir (Livtencity) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
16.11.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

liečba cytomegalovírusovej (CMV) infekcie a/alebo choroby

Intervencia:

Maribavir

Požadovaná indikácia:

CMV infekcia a/alebo choroba dospelých pacientov po transplantácii solídnych orgánov (SOT) alebo hematopoetických kmeňových buniek (HSCT)

a) ktorá je refraktérna (s rezistenciou alebo bez nej) voči jednej alebo viacerým predchádzajúcim liečbam gancikloviru alebo valgancikloviru alebo cidofoviru alebo foskarnetu,
b) alebo sa vyvinuli skoré alebo časté recidívy CMV infekcie alebo choroby počas adekvátnej antivírusovej liečby alebo po jej vysadení,
c) alebo ak je u pacientov liečba spomínanými antivirotikami kontraindikovaná alebo ju pacienti netolerujú

Začiatok hodnotenia:

01.07.2023

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

11.08.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov:

18.08.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Darolutamid (Nubeqa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
10.11.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Metastatický, hormonálne-senzitívny karcinóm prostaty (mHSPC)

Intervencia:

Darolutamid + docetaxel + ADT

Požadovaná indikácia:

na liečbu dospelých mužov s mHSPC v kombinácii s docetaxelom a ADT

Začiatok hodnotenia:

06.06.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

11.08.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Daratumumab (Darzalex) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
10.11.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Mnohopočetný myelóm

Intervencia:

Daratumumab ( + lenalidomid, dexametazón)

Požadovaná indikácia:

Daratumumab + lenalidomid + dexametazón na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na autológnu transplantáciu kmeňových buniek

Začiatok hodnotenia:

3.4.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

5.6.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Ekulizumab (Soliris) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
31.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: refraktérna generalizovaná myasténia gravis

B: Neuromyelitis optica a jej spektrum ochorení (NMOSD)

Intervencia:

Ekulizumab

Požadovaná indikácia:

A: Ekulizumab na liečbu pacientov s refraktérnou generalizovanou myasténiou gravis

B: Ekulizumab na liečbu neuromyelitis optica a jej spektra ochorení (NMOSD)

Začiatok hodnotenia:

8.6.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

17.7.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Analýza dopadu na rozpočet zmeny indikačného obmedzenia liečiva infliximab so subkutánnou formou podania
Publikovaný
30.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída

Intervencia:

infliximab SC

Požadovaná indikácia:

Infliximab SC v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

24.09.2023

Typ projektu
Iný typ
Typ technológie
Liek
Brexukabtagén autoleucel (Tecartus) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
11.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Akútna lymfoblastická leukémia (ALL) B-bunkových prekurzorov a lymfómom z plášťových buniek (MCL)

Intervencia:

Brexukabtagén autoleucel

Požadovaná indikácia:

A: Brexukabtagén autoleucel na liečbu dospelých pacientov vo veku 26 rokov a starších s recidivujúcou alebo refraktérnou akútnou lymfoblastickou leukémiou (ALL) B-bunkových prekurzorov

B: Brexukabtagén autoleucel (Tecartus) na liečbu dospelých pacientov s recidivujúcim alebo refraktérnym lymfómom z plášťových buniek (MCL) po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby vrátane inhibítora Brutonovej tyrozínkinázy (BTK)

Začiatok hodnotenia:

8.3.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

26.6.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Hemlibra (emicizumab) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2022
Publikovaný
04.10.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Hemofília A

Intervencia:

Emicizumab

Požadovaná indikácia:

A: Emicizumab na profylaxiu krvácania u pacientov vo všetkých vekových skupinách s hemofíliou A s inhibítorom faktora VIII

B: Emicizumab na profylaxiu krvácania u pacientov vo všetkých vekových skupinách s ťažkou hemofíliou A bez inhibítora faktora VIII

Začiatok hodnotenia:

30.4.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

25.7.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
sk_SKSK
Skip to content