Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Olaparib (Lynparza) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
05.06.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Karcinóm ovárií, fallopiovej trubice alebo peritoneálneho karcinómu s mutáciami BRCA1/2
B: Včasný karcinóm prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2
C: Pokročilý karcinóm prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2

Intervencia:

Olaparib (OLAP)

Požadovaná indikácia:

A: OLAP na udržiavaciu liečbu rekurentného karcinómu vaječníkov, fallopiovej trubice alebo peritoneálneho karcinómu s BRCA mutáciami
B: OLAP na adjuvantnú liečbu vysokorizikového včasného triple-negatívneho karcinómu prsníka s BRCA1/2 mutáciami po chemoterapii
C: OLAP na pokročilý HER2-negatívny karcinóm prsníka s BRCA1/2 mutáciami

Začiatok hodnotenia:

31.10.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

7.3.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Rimegepant (Vydura) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
22.05.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Migréna s aurou alebo bez nej

Intervencia:

Rimegepant

Požadovaná indikácia:

na akútnu liečbu migrény s aurou alebo bez nej u dospelých pacientov, u ktorých predchádzajúca liečba aspoň dvomi triptánmi bola nedostatočne účinná alebo kontraindikovaná alebo ju pacienti netolerovali

Začiatok hodnotenia:

8.12.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

31.3.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov:

03.04.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Polatuzumab vedotín (Polivy) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Publikovaný
12.05.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek (DLBCL)

Intervencia:

Polatuzumab vedotín (+ rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín, prednizón)

Požadovaná indikácia:

Polatuzumab vedotín + rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín a prednizón na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným difúznym veľkobunkovým lymfómom z B-buniek (DLBCL)

Začiatok hodnotenia:

8.11.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

30.1.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Trastuzumab deruxtekan (Enhertu) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Publikovaný
06.05.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

HER2-pozitívny karcinóm prsníka (HER2+ KP)

Intervencia:

Trastuzumab deruxtekan (T-DXd)

Požadovaná indikácia:

T-DXd v monoterapii na liečbu pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým HER2+ KP, ktorí už podstúpili jeden alebo viac anti-HER2 režimov.

Začiatok hodnotenia:

8.11.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

28.1.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Skip to content