Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
22.09.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Trojnásobne negatívny karcinóm prsníka (TNBC)

Intervencia:

Pembrolizumab (+ paklitaxel, karboplatina, antracyklín, cyklofosfamid)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab v kombinácii s chemoterapiou ako neoadjuvantná liečba a následne s pokračovaním vo forme monoterapie ako adjuvantná liečba po chirurgickom zákroku dospelým s lokálne pokročilým trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka (TNBC) alebo TNBC v skorom štádiu s vysokým rizikom rekurencie

Začiatok hodnotenia:

1.3.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

5.6.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Kanabidiol (Epidyolex) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
13.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Dravetovej syndróm, Lennox-Gastautov syndróm

B: Komplex tuberóznej sklerózy

Intervencia:

A: Kanabidiol v kombinácii s klobazamom

B: Kanabidiol

Požadovaná indikácia:

A: Adjuvantná liečba záchvatov spojených s Dravetovej syndrómom alebo Lennox-Gastautovým syndrómom u pacientov vo veku od 2 rokov, u ktorých predchádzajúca liečba dvomi antiepileptikami nebola dostatočne účinná

B: Adjuvantná liečba záchvatov spojených s komplexom tuberóznej sklerózy u pacientov vo veku od 2 rokov, u ktorých predchádzajúca liečba dvomi antiepileptikami nebola dostatočne účinná.

Začiatok hodnotenia:

6.1.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

29.4.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Esketamín (Spravato) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Publikovaný
07.07.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Depresívna porucha rezistentná na liečbu

Intervencia:

Esketamín + antidepresívum

Začiatok hodnotenia:

7.5.2022

Termín pre vstupy pacientov a odborníkov:

29.7.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Sotorasib (Lumykras) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Publikovaný
30.06.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)

Intervencia:

Sotorasib

Požadovaná indikácia:

Sotorasib v monoterapii na liečbu pokročilého NSCLC s mutáciou KRAS G12C po progresii po predchádzajúcej systémovej liečbe

Začiatok hodnotenia:

23.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

3.5.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Osimertinib (Tagrisso) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
22.06.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)

Intervencia:

Osimertinib

Požadovaná indikácia:

A: Osimertinib ako monoterapia v adjuvantnej liečbe pacientov s NSCLC s mutáciami EGFR
B: Osimertinib ako monoterapia na liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického NSCLC s aktivujúcimi mutáciami EGFR v prvej línii u dospelých

Začiatok hodnotenia:

10.12.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

4.4.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Ivakaftor, tezakaftor a elexakaftor (Kaftrio) a ivakaftor (Kalydeco)– hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
14.06.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Cystická fibróza

Požadovaná indikácia:

Ivakaftor, tezakaftor a elexakaftor na liečbu pacientov s cystickou fibrózou, ktorí majú minimálne jednu mutáciu F508del

Začiatok hodnotenia:

18.1.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Ibrutinib (Imbruvica) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
06.06.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická lymfocytová leukémia

Intervencia:

Ibrutinib (+ venetoklax)

Požadovaná indikácia:

Ibrutinib v kombinácii s venetoklaxom na liečbu dospelých pacientov s doposiaľ neliečenou chronickou lymfocytovou leukémiou

Začiatok hodnotenia:

08.12.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

04.04.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Olaparib (Lynparza) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
05.06.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Karcinóm ovárií, fallopiovej trubice alebo peritoneálneho karcinómu s mutáciami BRCA1/2
B: Včasný karcinóm prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2
C: Pokročilý karcinóm prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2

Intervencia:

Olaparib (OLAP)

Požadovaná indikácia:

A: OLAP na udržiavaciu liečbu rekurentného karcinómu vaječníkov, fallopiovej trubice alebo peritoneálneho karcinómu s BRCA mutáciami
B: OLAP na adjuvantnú liečbu vysokorizikového včasného triple-negatívneho karcinómu prsníka s BRCA1/2 mutáciami po chemoterapii
C: OLAP na pokročilý HER2-negatívny karcinóm prsníka s BRCA1/2 mutáciami

Začiatok hodnotenia:

31.10.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

7.3.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
sk_SKSK
Skip to content