Publikované projekty

Typ technológie
Typ projektu
Rok
Vyhľadať podľa roku

Zrušiť filtre

NázovStavDátum
Abemaciklib (Verzenios) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
16.03.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Karcinóm prsníka

Indikácia:

Abemaciklib (A: + endokrinná terapia, B: + inhibítory aromatázy, C: +fulvestrant)

A: Abemaciklib + endokrinná terapia na adjuvantnú liečbu pacientov s včasným HR+/HER2- karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami a vysokým rizikom recidívy
B: Abemaciklib + inhibítor aromatázy v 1. línií liečby u pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým HR+/HER2- karcinómom prsníka
C: Abemaciklib + fulvestrant v 1. a 2. línií liečby u pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým HR+/HER2- karcinómom prsníka so skorým nástupom relapsu alebo progresie ochorenia s predchádzajúcou endokrinnou terapiou

Začiatok hodnotenia:

8.9.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

27.10.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tisagenlekleucel (Kymriah) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Publikovaný
10.03.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

B-bunková akútna lymfoblastová leukémia (ALL) a difúzny veľkobunkový lymfóm B-buniek (DLBCL)

Intervencia:

A: Tisagenlekleucel na liečbu pediatrických a mladých dospelých pacientov s B-bunkovou ALL, ktorá je refraktérna, v relapse po transplantácii, alebo v druhom alebo neskoršom relapse

B: Tisagenlekleucel na liečbu dospelých pacientov s DLBCL po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby

Začiatok hodnotenia:

07.09.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

31.10.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Axikabtagén ciloleucel (Yescarta) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Publikovaný
09.03.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Refraktérny alebo relabujúci veľkobunkový B-lymfóm

Intervencia:

Axikabtagén ciloleucel

Požadovaná indikácia:

Axikabtagén ciloleucel na liečbu dospelých pacientov s refraktérnym alebo relabujúcim DLBCL a PMBCL v 3. a vyššej línií

Začiatok hodnotenia:

30.9.2022

Termín pre zaslanie vstupov od pacientov:

30.12.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tixagevimab a cilgavimab (Evusheld) − hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Publikovaný
03.03.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

COVID-19

Intervencia:

Tixagevimab a cilgavimab

Požadovaná indikácia:

Tixagevimab a cilgavimab na pre-expozičnú profylaxiu ochorenia COVID-19 pre pacientov, ktorí nedokážu vytvoriť adekvátnu odpoveď na očkovanie proti COVID-19 alebo je pre nich toto očkovanie nevhodné

Začiatok hodnotenia:

8.10.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

13.12.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Skip to content